Οι προτιμήσεις των υποψηφίων στις καθηγητικές σχολές – Αναλυτικοί πίνακες

Καθηγητικές Σχολές ονομάζονται εκείνες των οποίων οι απόφοιτοι έχουν αυτόματα (προς το παρόν) παιδαγωγική επάρκεια. Συνήθως οι απόφοιτοι αυτών των σχολών απασχολούνται στην Εκπαίδευση (Δημόσια και Ιδιωτική), χωρίς να είναι αποκλειστική διέξοδος φυσικά. Οι απόφοιτοι των καθηγητικών σχολών είναι ΠΕ01(Θεολόγοι), ΠΕ02(Φιλόλογοι), ΠΕ03(Μαθηματικοί), ΠΕ04.01 (Φυσικοί), ΠΕ04.02 (Χημικοί), ΠΕ04.04 (Βιολόγοι), ΠΕ04.05 (Γεωλόγοι), ΠΕ05(Γαλλικών), ΠΕ06 (Αγγλικών), ΠΕ07 (Γερμανικών), ΠΕ08 (Καλλιτεχνικών), ΠΕ11 (Φυσικής Αγωγής), ΠΕ15 (Οικιακής Οικονομίας), ΠΕ16 (Μουσικής), Ορισμένοι ΠΕ19  (Πληροφορικής), ΠΕ32 (Θεατρολόγοι), ΠΕ33 (Μεθοδολογία Ιστορίας), ΠΕ34 (Ιταλικών), ΠΕ40 (Ισπανικής).

Από αυτές τις ειδικότητες οι μισές υπηρετούν και στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Προς το παρόν, θα ασχοληθούμε μόνο με αυτές που είναι αποκλειστικά στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (ΠΕ01 , ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ04.04, ΠΕ04.05, ΠΕ15)  διότι δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για τις ειδικότητες στην Πρωτοβάθμια (π.χ. πόσοι μόνιμοι υπηρετούν από κάθε ειδικότητα). Για τον ίδιο λόγο θα αφήσουμε για αργότερα τους ΠΕ70 (Δασκάλους) και ΠΕ60 (Νηπιαγωγούς), (καθώς και ΠΕ61, ΠΕ71)

Στο παρακάτω αρχείο τύπου excel μπορείτε να δείτε (με βάση τα στοιχεία των προτιμήσεων που δημοσίευσε το Υπουργείο Παιδείας):

>>1η προτίμηση Καθηγητικών Σχολών ΔΕ (Μη κοινών)<<

  1. ταξινομημένες όλα τα τμήματα των Πανελλαδικών 2016 με βάση το πλήθος πρώτων προτιμήσεων των υποψηφίων. Τα ποσοστά επιτυχίας πρώτων προτιμήσεων ανα τμήμα.
  2. ομαδοποιημένα τα τμήματα ανα ειδικότητα, με τις βάσεις καθενός και την σειρά τους με βάση την πρώτη προτίμηση.
  3. Συγκεντρωτικό Πίνακα που δείχνει για κάθε ειδικότητα, την διαθεσιμότητα θέσεων εισακτέων  και την ζήτηση (1η προτίμηση), την κατώτερη βάση εισαγωγής για αυτή την ειδικότητα, τον αριθμό των μονίμων εκπαιδευτικών (2015), τις εκτιμήσεις των Περιφερειακών Διευθυντών (2016), τις φετινές (2016) αιτήσεις των αναπληρωτών, και τις περσινές (2015-2016) προσλήψεις αναπληρωτών.

pinakas DE 2016

Με αυτό το τρόπο μπορούμε να δούμε ποιά τμήματα είναι πιο δημοφιλή γενικά, με τις πρώτες προτιμήσεις. Κατ΄επέκταση μπορούμε να δούμε ποιές καθηγητικές ειδικότητες είναι πιο δημοφιλείς στις 1ες επιλογές των υποψηφίων. Ταυτόχρονα, αφού η κύρια διέξοδος αυτών των σχολών είναι η διδασκαλία, μπορούμε να δούμε τις προοπτικές για μια θέση στο δημόσιο. Ο καθένας μπορεί να κάνει την δική του ανάλυση από τα συγκεκριμένα νούμερα, οπότε εγώ θα τις αποφύγω.

Οφείλω να εκφράσω κάποιες επιφυλάξεις μόνο:

  1. Ο αριθμός των μονίμων είναι ο περσινός. Δεν ξέρουμε πως θα διαμορφωθεί το 2016-2017. Μακάρι να γνωρίζουμε αυτά τα στοιχεία κάθε χρονιά, αλλά πλέον έχει δημιουργηθεί η εντύπωση ότι ούτε το ίδιο το υπουργείο τα ξέρει ακριβώς!
  2. Τα οργανικά κενά 2016 είναι πριν τις μεταθέσεις, όπως τα ανακοίνωσε ο αιρετός του ΚΥΣΔΕ κος Πεππές. Είναι εκτιμήσεις των περιφερειακών διευθυντών Εκπαίδευσης. Είναι ήδη γνωστό ότι κάθε διευθυντής τα υπολόγισε με διαφορετικό τρόπο και αρκετά πιθανό να μην έχουν πολύ επαφή με την πραγματικότητα. Για παράδειγμα άλλος διευθυντής έβαλε τις εκτιμήσεις των ΠΥΣΔΕ, άλλος τις εκτιμήσεις του αλγόριθμου της εγκυκλίου, άλλος στην μέση, άλλος από το myschool, και άλλος….ας πούμε άγνωστο!
  3. Τα στοιχεία αφορούν μόνο την εισαγωγή με το νέο σύστημα, χωρίς ειδικές κατηγορίες.
  4. Δεν μπορεί κανείς να εξάγει ασφαλή συμπεράσματα για τις προοπτικές διορισμού με βάση τους εισακτέους, τους αναπληρωτές και τα κενά, πολύ περισσότερο επειδή το εκπαιδευτικό μας σύστημα αλλάζει συνεχώς με διάφορους απρόβλεπτους τρόπους

Πάντως, δεν είναι δύσκολο να δει κανείς, και από τον πίνακα, και αν ανοίξετε το excel (1η προτίμηση Καθηγητικών Σχολών ΔΕ (Μη κοινών)), ότι δεν υπάρχει ξεκάθαρη αντιστοιχία ανάμεσα στην ζήτηση των σχολών, στις διαθέσιμες θέσεις εισακτέων, και στην ζήτηση καθηγητών στην εκπαίδευση. Όπως γνωρίζουμε ότι δεν υπάρχει σχέση ούτε με την απορροφητικότητα των ειδικοτήτων.

1h protimhsh-eisakteoi2016

Η διασύνδεση των πανεπιστημίων με την εργασία και ο στρατηγικός σχεδιασμός στην Παιδεία και την Εκπαίδευση (που μπορεί να είναι διαφορετικά πράγματα τελικά) πρέπει να αντιμετωπιστεί με επιστημονικό τρόπο, αλλά με τα ελληνικά δεδομένα μοιάζει με επιστημονική φαντασία, δυστυχώς.

(Και όχι δεν εννοώ να διδάσκουμε περισσότερο τα μαθήματα των ειδικοτήτων με τους περισσότερους καθηγητές)

Ελπίζω όσοι ενδιαφέρονται να χρησιμοποιήσουν, προς το παρόν αυτά τα δεδομένα, και να εξάγουν πολύ περισσότερα συμπεράσματα.

Του Βασίλη Γεωργιάδη

Πηγή

Leave a Reply