Οι 16 βασικές ιδιότητες του αριθμού 2016!

 

Οι 16 βασικές ιδιότητες του αριθμού 2016

1) Δίσεκτος έτος

2) Άθροισμα ψηφίων του 9. Αριθμολογική σημασία: καλοσύνη, γενναιοδωρία, συγχώρεση, μετάνοια, ευγνωμοσύνη, θεραπεία, γενναιοδωρία, μεγαλοψυχία

3) Το 2016 έχει την εξής ιδιότητα: 20162 + 20163 ισούται με έναν αριθμό που περιέχει όλα τα ψηφία από το 0 έως το 9 από μία φορά!

4) Είναι ο 63ος τριγωνικός αριθμός

5) Το 2016 είναι abundant number

6) 2016 = 210 + 29 + 28 + 27 + 26 + 25

7) 2016 = 25 * 32 *7

8)  20162 = 2015·2017 + 1

9)  2016·2018 = 20172 – 1

10) index (αφού  1+ 2016·2018 = 20172  και 1+ 2015·2017 = 20162 , η απόδειξη βγαίνει απλά με διαφορά τετραγώνων)

11) Σε δυαδική μορφή: 11111100000

12) Ρωμαϊκή αρίθμηση MMXVI

13) Πλήθος διαιρετών 36 (1 , 2 , 3 , 4 , 6 , 7 , 8 , 9 , 12 , 14 , 16 , 18 , 21 , 24 , 28 , 32 , 36 , 42 , 48 , 56 , 63 , 72 , 84 , 96 , 112 , 126 ,144 , 168 , 224 , 252 , 288 , 336 , 504 , 672 , 1008 , 2016)

14) Άθροισμα διαιρετών 6552

15) Δεν είναι προφανώς πρώτος αριθμός αλλά σύνθετος (δες ιδιότητα 7)

16) Δεν είναι ούτε Fibonacci αριθμός

Πηγές

1) Ma8imat1ke5 shm3ioseis

2) http://www.numberempire.com/2016

3) http://aboutnumber.ru/2016

4) http://www2.stetson.edu/~efriedma/numbers.html

 

Leave a Reply