Οι 30 σχολές με τη μεγαλύτερη βαθμολογία του 1ου εισαχθέντος!

https://i0.wp.com/liveyourmaths.com/wp-content/uploads/2015/08/pe2015-top30.png?w=840&ssl=1
Δυστυχώς στην Ελλάδα όλη η συζήτηση εστιάζεται στα ελάχιστα μόρια εισαγωγής και καθόλου στη μέγιστη βαθμολογία του πρώτου εισαχθέντος που είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο για την “αποτίμηση” μιας σχολής.

Leave a Reply