Παγκύπριες Εξετάσεις: Τι θέματα “έπεσαν” στα Μαθηματικά Κατεύθυνσης

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να δείτε αλλά και να κατεβάσετε τα θέματα που έπεσαν στις παγκύπριες εξετάσεις και συγκεκριμένα στα Μαθηματικά Κατεύθυνσης. Η ύλη είναι σαφώς διαφορετική με άλλη προσέγγιση στα Μαθηματικά δρώμενα του δικού του συστήματος παιδείας. Τα θέματα είναι :

Πηγή

 

Leave a Reply