Πανελλαδικές εξετάσεις – Πόσο συνεισφέρουν τα Μαθήματα Αυξημένης Βαρύτητας. Μύθοι και πραγματικότητα!

Αιτία αυτού του άρθρου είναι δημοσιεύματα (εφημερίδα ΕΘΝΟΣ) που κάνουν λάθος στον υπολογισμό της συνεισφοράς των Μαθημάτων Αυξημένης Βαρύτητας. Το δημοσίευμα αναφέρει: «Σε 33% από 24% η συνεισφορά του μαθήματος αυξημένης βαρύτητας»

Η % συνεισφορά του 1ου Μαθήματος αυξημένης Βαρύτητας κυμαίνεται από 0% έως 100%. Μηδέν % όταν γράψεις μηδέν στο 1ο Μάθημα Αυξημένης Βαρύτητας και οποιοδήποτε βαθμό μεγαλύτερο του μηδενός σε κάποιο/α από τα υπόλοιπα μαθήματα και 100% όταν γράψεις μηδέν σε όλα τα υπόλοιπα μαθήματα και οποιοδήποτε βαθμό μεγαλύτερο του μηδενός στο 1ο Μάθημα Αυξημένης Βαρύτητας.

Το 33% ισχύει ΜΟΝΟ όταν όλοι οι βαθμοί είναι ίσοι. Στην περίπτωση που όλοι οι βαθμοί είναι ίδιοι έστω α έχουμε: 2(α+α+α+α) + 1,3α + 0,7α =10α όποτε το 1ο Μάθημα Αυξημένης Βαρύτητας έχει 3,3α/10α =33%.

Οι δυνατές περιπτώσεις που και οι τέσσερις βαθμοί είναι ίσοι είναι 200 σε σύνολο 1.600.000.000 δυνατών συνδυασμών (200 στην 4η) με δεδομένο ότι οι βαθμοί είναι με προσέγγιση δεκάτου. Αντίθετα, με όσα υποστηρίζει το δημοσίευμα, με το νέο τρόπο υπολογισμού έχει αποδυναμωθεί η βαρύτητα των δύο Μαθημάτων Αυξημένης Βαρύτητας όπως δείχνει ο παρακάτω πίνακας:
Τα μαθήματα αυξημένης βαρύτητας σε κάθε Ομάδα Προσανατολισμού και Επιστημονικό Πεδίο δίνουν από 240 έως 330 μόρια ανά μονάδα.

Leave a Reply