Παρουσίαση για το νέο Λύκειο και το νέο σύστημα πρόσβασης!

Εξεταζόμενα μαθήματα και μαθήματα αυξημένης βαρύτητας ανά κατεύθυνση και πεδίο, με τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας. Δείτε τον παρακάτω πίνακα:

Μπορείτε να δείτε το νέο λύκειο και στο αρχείο που ακολουθεί:

Επίσης, μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο και από εδώ: Παρουσίαση για το Νέο Λύκειο

Πηγή

Leave a Reply