Πιθανότητες σε Άπειρους Δειγματόχωρους

Πιθανότητες σε άπειρους δειγματόχωρους  από τον Ιωάννη Π. Πλατάρο Εκπαιδευτικό Π.Ε.03

Η αντίληψη για το ίδιο το μαθηματικό άπειρο γίνεται περισσότερο κατανοητή μέσω της προσέγγισης κάποιων απλών ερωτημάτων μέσω της Θεωρίας Πιθανοτήτων. Στην ίδια προσέγγιση, γίνεται κατανοητή η έννοια της κατανομής απειροσυνόλων σε απειροσύνολα, είτε είναι αριθμήσιμα ή υπεραριθμήσιμα.

Πηγή: Academia

 

Leave a Reply