Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών 2015-16 στο Πανεπιστήμιο Πειραιά

index
Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών 2015-16 – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Η περίοδος υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στους νέους κύκλους των προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς για το ακαδημαϊκό έτος 2015-16 ξεκίνησε.

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε τις υφιστάμενες προκηρύξεις των προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών.
Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας

Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών

Στη «Ναυτιλία»

Σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής

Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης

Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής

Σχολή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τμήμα Πληροφορικής

2) Στην «Πληροφορική»
Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων

Leave a Reply