Προετοιμασία για τη διδασκαλία των Μαθηματικών στη Γ΄ τάξη Ημερήσιου ΓΕΛ!

Ξεκινώντας τη νέα σχολική χρονιά 2015-2016, για την καλύτερη οργάνωση της διδασκαλίας των Μαθηματικών στη Γ΄ τάξη Ημερήσιου ΓΕΛ, χρήσιμα είναι τα παρακάτω:

Πρόγραμμα σπουδών για τα Μαθηματικά Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου

Πατήστε εδώ για εκτύπωση μονής σελίδας (μεγάλα περιθώρια δεξιά)
Πατήστε εδώ για εκτύπωση εμπός-πίσω (αντικριστά περιθώρια)

Σχολικά βιβλία μαθητών και βιβλία εκπαιδευτικών

Γ΄ τάξη Λυκείου – Μαθηματικά Γενικής Παιδείας – Βιβλίο Μαθητή
Γ΄ τάξη Λυκείου – Μαθηματικά Γενικής Παιδείας – Λύσεις Ασκήσεων
Γ΄ τάξη Λυκείου – Μαθηματικά Προσανατολισμού – Βιβλίο Μαθητή
Γ΄ τάξη Λυκείου – Μαθηματικά Προσανατολισμού – Λύσεις Ασκήσεων

Οδηγίες για τη διδασκαλία των Μαθηματικών στο Γενικό λύκειο

Να σημειώσουμε εδώ ότι, η ύλη που αναφέρεται στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών αλλά και στα σχολικά βιβλία, δεν αποτελεί στο σύνολό της τη διδακτέα ύλη του κάθε μαθήματος. Η διδακτέα ύλη ορίζεται από το Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. κατόπιν πρότασης του Ι.Ε.Π. και είναι πάντοτε μέσα στα πλαίσια του αναλυτικού προγράμματος σπουδών.

Στη συνέχεια μπορείτε να δείτε την εξεταστέα-διδακτέα ύλη για τη σχολική χρονιά 2015-2016.

Διδακτέα – εξεταστέα ύλη Μαθηματικών Γενικής Παιδείας
Γ΄ τάξης Ημερήσιου ΓΕΛ σχολικού έτους 2015-2016.

Διδακτέα – εξεταστέα ύλη Μαθηματικών Ομάδας Προσ/μού Θετικών Σπουδών και Σπουδών
Οικονομίας και Πληροφορικής Γ΄ τάξης Ημερήσιου ΓΕΛ σχολικού έτους 2015-2016.

Η ύλη στα Μαθηματικά Γενικής Παιδείας δεν έχει αλλάξει σε σχέση με την προηγούμενη σχολική χρονιά, ενώ η ύλη στα Μαθηματικά Προσανατολισμού είναι διαφορετική. Στον παρακάτω πίνακα μπορείτε να δείτε τη σύγκριση μεταξύ της εξεταστέας ύλης των Μαθηματικών Θετικής και Τεχ/κής Κατεύθυνσης Γ΄ τάξης Ημερήσιου ΓΕΛ στις πανελλαδικές εξετάσεις του 2015 και της εξεταστέας ύλης των Μαθηματικών Προσανατολισμού Γ΄ τάξης Ημερήσιου ΓΕΛ στις πανελλαδικές εξετάσεις του 2016.

Συγκριτικός πίνακας εξεταστέας-διδακτέας ύλης των Μαθηματικών Προσ/μου

Στη συνέχεια μπορείτε να δείτε τις οδηγίες διδασκαλίας των Μαθηματικών Θετικής και Τεχ/κης Κατεύθυνσης της προηγούμενης σχολικής χρονιάς 2014-2015.

Οδηγίες διδασκαλίας Μαθηματικών Θετικής και Τεχ/κης Κατεύθυνσης 2014-2015

Με δεδομένα τα παραπάνω, και περιμένοντας τις σχετικές οδηγίες από το Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ, προτείνουμε έναν βραχυπρόθεσμο προσωρινό προγραμματισμό για τη διδασκαλία των Μαθηματικών στη Γ΄ τάξη Ημερήσιου ΓΕΛ.

Μαθηματικά Γ΄ τάξης Ημερήσιου ΓΕΛ – Προσωρινός ενδεικτικός προγραμματισμός διδασκαλίας

Σύμφωνα με το νέο σύστημα πρόσβασης των υποψηφίων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση που ισχύει για τους μαθητές φοιτούν στη Γ΄ τάξη Ημερήσιου και στη Δ΄ τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου, οι μαθητές κάθε ομάδας προσανατολισμού μπορούν να επιλέξουν μέχρι δύο το πολύ επιστημονικά πεδία. Αν επιλέξουν ένα επιστημονικό πεδίο τότε εξετάζονται πανελλαδικά σε τέσσερα (4) μαθήματα ενώ αν επιλέξουν δύο επιστημονικά πεδία τότε εξετάζονται πανελλαδικά σε πέντε (5) μαθήματα.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε ένα χρήσιμο πίνακα με όλες τις δυνατές επιλογές

Στον παρακάτω πίνακα μπορείτε να δείτε τις σχολές και τα τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ανά επιστημονικό πεδίο, τα μαθήματα που απαιτούνται για κάθε επιστημονικό πεδίο από κάθε ομάδα προσανατολισμού και τους συντελεστές βαρύτητας των μαθημάτων. Για το λόγο ότι πολλά τμήματα περιλαμβάνονται σε περισσότερα από ένα επιστημονικά πεδία, στην πρώτη στήλη μπορείτε να δείτε σε ποιά επιστημονικά πεδία περιλαμβάνεται το κάθε τμήμα.

Πατήστε εδώ για να δείτε τον πίνακα

Leave a Reply