Σεμινάρια Διδακτικής

Συνεχίζοντας την προσπάθεια για την παροχή ποιοτικών εκπαιδευτικών υπηρεσιών, η ΟΕΦΕ έχει θεσμοθετήσει την διαρκή επανεκπαίδευση φροντιστών και καθηγητών.

Τα Σεμινάρια διδακτικής διοργανώνονται σε όλη την Ελλάδα, με στόχο την ενημέρωση στις σύγχρονες εκπαιδευτικές τάσεις αλλά και την εξοικείωση με διδακτικά μοντέλα, που μεγιστοποιούν τις επιδόσεις των μαθητών μέσα από τη βελτίωση της επικοινωνιακής λειτουργίας των εκπαιδευτικών.
Με εισηγητές, έγκριτους πανεπιστημιακούς και άξιους συναδέλφους αποτελούν ένα σημείο αναφοράς για την εκπαιδευτική κοινότητα. Μέσα από πολλές και ενδιαφέρουσες εισηγήσεις, διαμορφώνουν ένα εξαιρετικό επίπεδο και δίνουν το έναυσμα για πολλές δημιουργικές παρεμβάσεις και συζητήσεις.
Επίσης σύντομα θα λειτουργήσουν και σεμινάρια εξ΄ αποστάσεως (ΟΕΦΕ e-Seminars) μέσω τεχνολογιών σύγχρονης τηλεκπαίδευσης από την πλατφόρμα e-learning της ΟΕΦΕ.

Πηγή

Leave a Reply