Σημαντική αύξηση όσων κατέθεσαν μηχανογραφικό με το 10%

pan5_2015_5_18_16_59_37_b2

Περισσότεροι ήταν φέτος οι υποψήφιοι που κατέθεσαν μηχανογραφικό δελτίο συγκριτικά με το προηγούμενο σχολικό έτος, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του υπουργείου Παιδείας. Συγκεκριμένα φέτος υπέβαλαν μηχανογραφικό 104.616 υποψήφιοι όλων των κατηγοριών ενώ το 2014 ο αντίστοιχος αριθμός ήταν 99.958.

Όπως φαίνεται από τον πίνακα που ακολουθεί αυξήθηκαν αρκετά οι υποψήφιοι της κατηγορίας 10% συγκριτικά με το 2014. Το 2015 είχαμε 3.401 περισσότερους υποψηφίους στην εν λόγω κατηγορία. Μικρότερη αύξηση έχουμε στην κατηγορία του 90% οι οποίοι και αυξήθηκαν κατά 1.803 συγκριτικά με το 2014 ενώ μειώθηκαν οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ Ομάδα Α που κατέθεσαν μηχανογραφικά δελτία αφού οι 12.468 του 2014.

pinakas1

Όπως φαίνεται και στον πιο πάνω πίνακα οι υποψήφιοι που κατέθεσαν μηχανογραφικό χωρίς νέα εξέταση αυξήθηκαν σχεδόν κατά 28%. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στους αποφοίτους των ΓΕΛ και όχι τόσο των ΕΠΑΛ Α που ο αριθμός τους βρίσκεται στα επίπεδα του 2014.

pinakas2

Ποσοστά επιτυχίας ανά κατηγορία και σύγκριση με το 2014

Όσον αφορά τα ποσοστά επιτυχίας στα πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ ανά κατηγορία υποψηφίων αυτά διαμορφώνονται ως εξής για το 2015 και 2014.

pinakas3

Σημείωση: Στα παραπάνω στατιστικά δεν περιλαμβάνονται οι στρατιωτικές σχολές.

Πηγή

Leave a Reply