Σημαντικό τυπογραφικό λάθος σε Θεώρημα του Σχολικού βιβλίου των Μαθηματικών της Γ΄ Λυκείου Προσανατολισμού!

Στη σελίδα 304 του Σχολικού βιβλίου των Μαθηματικών Προσανατολισμού της Γ΄ Λυκείου, υπάρχει λάθος στο Θεώρημα της σελίδας όπου θα έπρεπε να γράφει: κάθε άλλη παράγουσα G

Δείτε το λάθος:

που αφορά τις εκδόσεις 2014 αλλά και 2015.

Ενώ η σωστή εκδοχή του Θεωρήματος είναι:

Πρέπει άμεσα την Δευτέρα το Υπουργείο να στείλει οδηγία στα Σχολεία ώστε να ενημερωθούν οι μαθητές. 

ΥΓ. Το λάθος οφείλεται στο Math Type το οποίο συχνά αντικαθιστά μία εξίσωση από κάποια άλλη.

Leave a Reply