Σημεία διαφωνιών στα Μαθηματικά μόνο για συναδέλφους, όχι για μαθητές!

Στα παρακάτω 4 βίντεο που ακολουθούν με τίτλο σημεία διαφωνιών στα Μαθηματικά από τον Νίκο Ιωσηφίδη αναφέρονται διαφωνίες των μαθηματικών σε διάφορα θέματα του αντικειμένου.

Οι διαφωνίες αυτές οφείλονται κυρίως στη μη ύπαρξη ορισμών για κάποιες έννοιες ή στους διαφορετικούς ορισμούς της ίδιας έννοιας από διάφορους συγγραφείς.
Τα θέματα που αναλύονται από τον Νίκο Ιωσηφίδη είναι:

• Λάθος πρόβλημα
• Ερωτήματα τύπου Σ – Λ (Σωστό – Λάθος)
• Επαλήθευση
• Αριθμός ριζών εξίσωσης

Βίντεο 1ο

Βίντεο 2ο

 

Βίντεο 3ο

 

Βίντεο 4ο

Τα παραπάνω βίντεο αναφέρονται σε συναδέλφους και όχι σε μαθητές.

 

Leave a Reply