Στατιστικά στοιχεία του πίνακα Αναπληρωτών Μαθηματικών 2016

Από τον Δημοσιευθέντα πίνακα του Υπουργείου, αντλούμε τα στοιχεία και τα δημοσιεύουμε ευσύνοπτα.

Εγγεγραμμένα 3.162 πρόσωπα.

Τα παραπάνω στοιχεία είναι επί όλου του πληθυσμού, άρα απολύτως σωστά και τα  στοιχεία της διόγκωσης του μάλλον ανυπέρβλητου  προβλήματος μετά το 2008,  είναι απολύτως ευδιάκριτα  και όλοι μπορούν  να βγάλουν  συμπεράσματά υπό τις διάφορες οπτικές.

Του Γιάννη Π. Πλατάρου
Μαθηματικού

Πηγή

Leave a Reply