Στο παρά 5

Nα βρεθεί ο μικρότερος θετικός αριθμός n, για τον οποίο ισχύει:

\dfrac{5^{n+1}+2^{n+1}}{5^{n}+2^{n}}>4,99\LARGE

Harvard–MIT Mathematics Tournament (HMMT) 2013

Πηγή

 

 

Leave a Reply