Στρατιωτικές και αστυνομικές σχολές στο νέο σύστημα!

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ Πολλοί είναι οι φετινοί υποψήφιοι που ζητούν να μάθουν το πώς κατανέμονται οι στρατιωτικές σχολές και οι σχολές Αστυνομίας και Πυροσβεστικής στο μηχανογραφικό του νέου συστήματος.

Ως προς την κατανομή των σχολών σημειώνουμε ότι σχολές Αστυνομίας και Πυροσβεστικής εντάχθηκαν σε 3 από τα 5 επιστημονικά πεδία. Με αυτόν τον τρόπο οι μαθητές και των τριών ομάδων προσανατολισμού έχουν τη δυνατότητα εισαγωγής στα εν λόγω τμήματα. Όσον αφορά τις στρατιωτικές σχολές οι περισσότερες είναι ενταγμένες στο πεδίο Θετικών – Τεχνολογικών σπουδών. Δεν υπάρχουν στρατιωτικές σχολές στο ΕΠΕ Επιστήμες Εκπαίδευσης.

Γνωστός ιστότοπος παρουσιάζει αναλυτικά την κατανομή των στρατιωτικών σχολών και των σχολών αστυνομίας και πυροσβεστικής στον παρακάτω πίνακα:

Leave a Reply