Συνέχεια αντίστροφης συνάρτησης!

Η παραπάνω απόδειξη βρίσκεται στο βιβλίο “Μαθηματικά Γ Λυκείου Θετικής Κατεύθυνσης” που κυκλοφόρησε το 2000 από τον Εκδοτικό Όμιλο Συγγραφέων Καθηγητών και στο οποίο δίνονταν οι απαντήσεις στις ερωτήσεις αξιολόγησης των εκδόσεων του Κ.Ε.Ε.

Leave a Reply