Συναρτήσεις και Πολυώνυμα: Μπέρδεμα με το χ

Η αυστηρή θεμελίωση των πολυωνύμων γίνεται με ακολουθίες. Επειδή όμως στο Λύκειο (και όχι μόνο), αυτό δεν είναι δυνατόν, τα πολυώνυμα εισάγονται (όχι αυστηρά) σαν παραστάσεις του χ, πράγμα που δεν έχει καμιά σχέση με τον ορισμό των συναρτήσεων.

Το μπέρδεμα γίνεται γιατί το χ στα πολυώνυμα το ονομάζουν, κακώς, «μεταβλητή», ενώ το όνομά του στα πολυώνυμα είναι «απροσδιόριστος» (το χ στις συναρτήσεις ονομάζεται «μεταβλητή» και στις εξισώσεις και ανισώσεις ονομάζεται «άγνωστος»).
Στα πολυώνυμα, το χ είναι και αυτό ένα πολυώνυμο και όχι μια μεταβλητή πού παίρνει τιμές από κάποιο σύνολο, όπως συμβαίνει με το χ στις συναρτήσεις. Το ότι στα πολυώνυμα, το χ μπορούμε να το αντικαταστήσουμε με έναν αριθμό και κάνοντας πράξεις να βρούμε την αντίστοιχη αριθμητική του τιμή, είναι άλλο θέμα.
Περιοδικό «Ευκλείδης Β΄» Τ. 102

Πηγή

 

Leave a Reply