Σχετικά με την οδηγία βαθμολόγησης του ερωτήματος Α4 β), ποια η τοποθέτηση της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας (Ε.Μ.Ε.)

1b154-25ce259525ce259c25ce2595

Η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία διαφωνεί με την οδηγία βαθμολόγησης του θέματος Α4β  ως προς την αιτιολόγηση μόνο με αντιπαράδειγμα.  

      Όλο το κείμενο της ανακοίνωσης εδώ

Πηγή

 

One comment

Leave a Reply