Σύνολο τιμών συνάρτησης!

‘Ενα άρθρο  από τον Βαγγέλη Μουρούκο και τον Μπάμπη Στεργίου που επιχειρεί να εντοπίσει, να καταγράψει και να περιγράψει με σχετικά σύντομο τρόπο την έννοια , την σημασία , τον τρόπο εύρεσης και τις εφαρμογές του συνόλου τιμών μιας συνάρτησης. Επίσης, προσπαθεί να επισημάνει ορισμένες περιπτώσεις που κατά την πορεία της εύρεσής του, δημιουργούνται συχνά λάθη ή παραλείψεις. Μπορείτε να δείτε αλλά και να κατεβάσετε το άρθρο από τον σύνδεσμο που ακολουθεί:

 

 

Leave a Reply