Τέσσερα νέα μεταπτυχιακά προγράμματα στα Πληροφοριακά Συστήματα από το Παν. Αιγαίου

Το τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου ανακοινώνει την λειτουργία 4ων νέων Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, στο αντικείμενο των Πληροφοριακών Συστημάτων (ΠΣ).

Η διάρκεια σπουδών ορίζεται σε τρία διδακτικά εξάμηνα και υλοποιείται σε περιβάλλον μικτής διδασκαλίας μάθησης με πρότυπες συνδυαστικές μορφές που περιλαμβάνουν ένα πενθήμερο εντατικής διδασκαλίας ανά εξάμηνο και ηλεκτρονικές διαδικασίες μάθησης.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από στην ιστοσελίδα (http://msc.icsd.aegean.gr) έως και την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην ιστοσελίδα του τμήματος, ή στην Γραμματεία Μεταπτυχιακού Προγράμματος στο 22730 82210 ή στείλτε email στο dmicsd@icsd.aegean.gr.

01. Τεχνολογίες και Διοίκηση Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων: Ειδίκευση σε σύγχρονα θέματα Πληροφοριακών Συστημάτων με στόχο την επαγγελματική κατάρτιση στις κατευθύνσεις:

Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Ευφυή Πληροφοριακά Συστήματα

Δίκτυα Υπολογιστών

Ψηφιακή Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα

Κόστος Φοίτησης: 3.000€Τυπικά προσόντα και διαδικασία επιλογής

02. Έρευνα στα Πληροφοριακά και Επικοινωνιακά Συστήματα: Παροχή άρτιας θεωρητικής και πρακτικής γνώσης και όλων των εφοδίων μιας υψηλού επιπέδου επιστημονικής εξειδίκευσης.. Ως αποτέλεσμα, πέραν της διπλωματικής εργασίας, θα προκύψει και μια πρωτότυπη δημοσίευση σε επιστημονικό περιοδικό ή αντίστοιχου κύρους διεθνές συνέδριο με κρίση.  Το πρόγραμμα αποτελεί ιδανικό προπομπό για διδακτορικές σπουδές.

Κόστος Φοίτησης: 4.000€Τυπικά προσόντα και διαδικασία επιλογής

03. Διδακτική Πληροφορικής και Επικοινωνιών : Έρευνα στη διδακτική της Πληροφορικής και Επικοινωνιών και απόκτηση γνώσης για την επαγγελματική ενασχόληση εκπαίδευση πληροφορικής.

Ο σκοπός του προγράμματος είναι η μετάδοση γνώσεων, βέλτιστων πρακτικών και δεξιοτήτων σε υποψηφίους που προέρχονται από τον χώρο της Πληροφορικής (ή παρεμφερείς χώρους) και επιθυμούν να ασχοληθούν επαγγελματικά με το διδακτικό έργο στην Α/μια και τη Β/μια εκπαίδευση.

Κόστος Φοίτησης: 3.000€Τυπικά προσόντα και διαδικασία επιλογής

04. Πληροφοριακά και Επικοινωνιακά Συστήματα: Μετάδοση γνώσης θεμάτων σχετικά με Πληροφοριακά Συστήματα σε υποψήφιους φοιτητές που δεν έχουν ολοκληρωμένο υπόβαθρο Πληροφορικής.

Ο κύριος σκοπός του προγράμματος είναι η μύηση των αποφοίτων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, τεχνολογικών ή μη ειδικοτήτων, στα σύγχρονα θέματα των ΠΣ, μέσω της εξοικείωσης στις αρχές που διέπουν την ανάλυση, σχεδιασμό, υλοποίηση και διοίκηση ενός ΠΣ υψηλών προδιαγραφών και απαιτήσεων.

Κόστος Φοίτησης: 3.000€Τυπικά προσόντα και διαδικασία επιλογής

Leave a Reply