Τα ελληνικά Πανεπιστήμια κατέχουν υψηλή θέση στις λίστες κατάταξης

Υπουργείο παιδείαςΣύμφωνα με την αξιολόγηση του «Webometrics» 18) ελληνικά Πανεπιστήμια περιλαμβάνονται στη λίστα των Πανεπιστημίων με το 10% των καλύτερων Πανεπιστήμιων διεθνώς.

Η πλειοψηφία των ελληνικών δημοσίων Πανεπιστημίων κατέχουν υψηλή θέση στις περισσότερες από τις πιο γνωστές λίστες κατάταξης, αν και κάποια από τα νέα περιφερειακά Πανεπιστήμια ιδρύθηκαν μόνο 2-3 δεκαετίες νωρίτερα και δεν είχαν τον απαραίτητο χρόνο ώστε να εξελίξουν πλήρως τις δυνατότητές τους.

Αυτη η διαπίστωση αναφέρεται σε έκθεση του υπουργείου Παιδείας (Δείκτες συνολικής απόδοσης και διεθνείς συγκρίσεις), η οποία συνοδεύεται από τα ακόλουθα στοιχεία:

Α. Σύμφωνα με την αξιολόγηση του «Webometrics» (Πίνακες 7 & 8) παρατηρείται ότι δεκαοκτώ (18) ελληνικά Πανεπιστήμια περιλαμβάνονται στη λίστα των Πανεπιστημίων με το 10% των καλύτερων Πανεπιστήμιων διεθνώς, για το 2015. Πιο συγκεκριμένα, ένα Πανεπιστήμιο κατατάσσεται στο ανώτερο 1% και 9 Πανεπιστήμια στο ανώτερο 5% της παγκόσμιας κατάταξης.

Β. Λίγο πιο χαμηλά στην κατάταξη βρίσκονται 5 Τ.Ε.Ι. που περιλαμβάνονται στο ανώτερο 15% της παγκόσμιας κατάταξης.

Γ. Σε ευρωπαϊκά δεδομένα η Ελλάδα έχει κατορθώσει να εντάξει δεκατρία (13) Πανεπιστήμια στα καλύτερα εκατό (100) των Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων. Σε σχέση (αλλά επίσης με απόλυτους) όρους καταλαμβάνει την 11η θέση, ακριβώς μετά την Γερμανία (Πίνακας 8) φανερώνοντας μια σχετικά καλή απόδοση.

Δ. Αυτή είναι μια σημαντική ένδειξη ότι το σύστημα της Ανώτατης Παιδείας στην Ελλάδα περιλαμβάνει έναν μεγάλο αριθμό Ιδρυμάτων που κατατάσσονται στα καλύτερα του κόσμου και παρέχουν υψηλής ποιότητας παιδεία και έρευνα προς όφελος των φοιτητών και της χώρας.

Πηγή

Leave a Reply