Τα θέματα και οι λύσεις των μαθηματικών για την εισαγωγή στα Πρότυπα Γυμνάσια 2015!

Τα θέματα των γραπτών δοκιμασιών για τις εξετάσεις των Προτύπων Γυμνασίων στα Μαθηματικά και οι απαντήσεις – επισημάνσεις προς τους βαθμολογητές.

Εναλλακτικά, μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο και από εδώ.

Οι επισημάνσεις για τους βαθμολογητές δίνονται από το παρακάτω αρχείο:

Επίσης, μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο και από εδώ.

Leave a Reply