Τα κορυφαία πολυτεχνικά τμήματα: Ηλεκτρολόγοι και Μηχανολόγοι!!!

engineer_b2Δύο τμήματα με αρκετά μεγάλη ζήτηση και ικανοποιητική απορρόφηση στην αγορά εργασίας τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό είναι τα τμήματα των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανολόγων Μηχανικών. Το ευρύ πεδίο απασχόλησης και ιδίως ο τομέας της ενέργειας δημιουργεί θετικές προοπτικές για τους αποφοίτους.

Το παραπάνω γεγονός φαίνεται ότι το γνωρίζουν γονείς και μαθητές αφού τα εν λόγω τμήματα δηλώνονται ως πρώτη προτίμηση από χιλιάδες υποψηφίους.

Βάσεις εισαγωγής

Αρκετά υψηλές είναι οι βάσεις εισαγωγής ειδικά σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη αφού τα τμήματα των δυο αυτών πόλεων συγκεντρώνουν τις περισσότερες πρώτες προτιμήσεις των μαθητών.

ΤΜΗΜΑ

ΒΑΣΗ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑΣ 2013

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ & ΜΗΧ/ΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

17767

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΜΠ

18471

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ & ΜΗΧ/ΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΘΡΑΚΗΣ(ΞΑΝΘΗ)

16027

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΤΡΑΣ

16984

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΒΟΛΟΣ

15916 

Στα τμήματα των Μηχανολόγων Μηχανικών έχουμε εντάξει και αυτά των Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης καθώς και των Ναυπηγών αφού παρέχουν στους αποφοίτους τους επαγγελματικά δικαιώματα Μηχανολόγου Μηχανικού. Μάλιστα η εισαγωγή στα τμήματα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης είναι πιο εύκολη αφού οι βάσεις κινούνται γύρω από τα 14000 μόρια.

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ)

16449

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑΣ

16878

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΚΟΖΑΝΗ)

14960

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ

18176

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

17508

ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ

17882

ΜΗΧ/ΚΩΝ ΠΑPΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ(ΧΑΝΙΑ)

12898

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΞΑΝΘΗ)

12437

Στα ύψη η ζήτηση

Όπως αναφέρθηκε και στο εισαγωγικό κείμενο τα τμήματα των Μηχανολόγων και Ηλεκτρολόγων συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον χιλιάδων μαθητών. Συγκεκριμένα περισσότεροι από 8000 μαθητές είχαν ως πρώτη τους προτίμηση τμήματα που τους δίνουν το δικαίωμα να εργαστούν ως μηχανολόγοι ή ηλεκτρολόγοι. Τη μεγαλύτερη ζήτηση την έχουν οι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί.

Τμήματα

Πρώτες προτιμήσεις 90%

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΜΠ

2774

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ

1335

ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ

501

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΞΑΝΘΗ ΚΑΙ ΧΑΝΙΑ)

160

Κοινά επαγγελματικά δικαιώματα

Ηλεκτρολόγοι και μηχανολόγοι έχουν κοινό πεδίο δράσης. Στο παρελθόν οι δυο σχολές αποτελούσαν ενιαίο τμήμα. Για παράδειγμα μια μελέτη ανελκυστήρα μπορεί να υπογραφεί τόσο από μηχανολόγο όσο και από τον ηλεκτρολόγο. Το ίδιο συμβαίνει και σε ένα φωτοβολταϊκό πάρκο ή στη μελέτη φυσικού αερίου. Επίσης οι διπλωματούχοι μηχανολόγοι μηχανικοί, ναυπηγοί μηχανολόγοι μηχανικοί και ηλεκτρολόγοι μηχανικοί μπορούν να πάρουν άδεια “διπλωματούχου μηχανικού αυτοκινήτων (Εδάφιο Α, Παράγραφος 4, Άρθρο 4, Νόμος 1575/1985). Παραθέτουμε απόσπασμα έκθεσης τους ΤΕΕ/ΤΚΜ (2006) που αναφέρει τα εξής:

Οι Μηχανολόγοι και Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί μοιράζονται κοινά πεδία δραστηριοτήτων µε όλες τις άλλες ειδικότητες των ΑΕΙ και των ΤΕΙ, όπως φαίνεται από τη νοµοθεσία, αλλά και από την καθημερινή πρακτική κυρίως όσο αφορά τις απλές Μηχανολογικές και Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. Λόγω της ραγδαίας αύξησης των μηχανικών όλων των ειδικοτήτων καθώς και της αυξανόμενης ανεργίας είναι επόμενη η δημιουργία τριβών, μεταξύ των ειδικοτήτων, αλλά και η έκπτωση (ποιοτική και οικονοµική) της εργασίας.

Ηλεκτρολόγοι + πληροφορική

Στα πιο πάνω στοιχεία να προσθέσουμε ότι οι ηλεκτρολόγοι μπορούν να ασχοληθούν με τον τομέα των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και να ανοίξουν φροντιστήριο πληροφορικής ή και να εργαστούν ως καθηγητές πληροφορικής στη δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση. Το πιο πάνω δικαίωμα δεν το έχουν οι μηχανολόγοι μηχανικοί

Μηχανολόγοι Μηχανικοί

Οι κατεξοχήν τομείς απασχόλησης των Μηχανολόγων μηχανικών είναι η ενέργεια, οι κατασκευές, η παραγωγή και ο μηχανολογικός σχεδιασμός. Ο μηχανολόγος μπορεί να εργαστεί σε εργοστάσια, σε τεχνικά γραφεία και κατασκευαστικές εταιρείες, σε επιχειρήσεις μηχανολογικού εξοπλισμού, ως ελεύθερος επαγγελματικά και ως δημόσιος υπάλληλος.

Οι μηχανολόγοι μηχανικοί μπορούν να πραγματοποιήσουν μεταπτυχιακές σπουδές και να αποκτήσουν την ανάλογη εξειδίκευση στα ενεργειακά συστήματα, μηχανική και υλικά, βιομηχανική διοίκηση, αυτοματισμοί , ρομποτική, βιοϊατρική κλπ

Ναυπηγοί μηχανικοί. Διπλά επαγγελματικά δικαιώματα

Το μοναδικό τμήμα Ναυπηγών μηχανικών έχει την έδρα του στην Αθήνα στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Όπως αναφέρθηκε παρέχει στους αποφοίτους τα επαγγελματικά δικαιώματα του μηχανολόγου μηχανικού ενώ παράλληλα οι απόφοιτοι έχουν και τα δικαιώματα του ναυπηγού. Δηλαδή έχουν διπλά επαγγελματικά δικαιώματα. Ενδιαφέρουσα είναι η έρευνα του ΤΕΕ (2007) για τους τομείς απασχόλησης των ναυπηγών. Ένα μεγάλο ποσοστό των ναυπηγών εργάζεται στη ναυπήγηση και στην επισκευή πλοίων ενώ αρκετοί είναι νηογνώμονες (ελεγκτές πλοίων).

index_1

Πηγή: ΤΕΕ


Χώροι εργασίας


Πληθώρα μεταπτυχιακών και εξειδίκευση

Τα τμήματα των Ηλεκτρολόγων μηχανικών και μηχανολόγων μηχανικών προσφέρουν και περαιτέρω δυνατότητα εξειδίκευσης μέσα από ένα μεταπτυχιακό.

Για παράδειγμα ένας Ηλεκτρολόγος Μηχανικός μπορεί να παρακολουθήσει ένα από τα ακόλουθα μεταπτυχιακά λαμβάνοντας και την ανάλογη εξειδίκευση: Παραγωγή και διαχείριση ενέργειας, Υπολογιστικής Επιστήμης, Συστήματα Επικοινωνιών & Δικτύων ,Επεξ. Σήματος για Επικ/νίες & Πολυμέσα, Μηχανικής Όρασης & Ρομποτικής, Τεχνητή Νοημοσύνη, Ενεργειακά Συστήματα, Βιοϊατρική κ.α

Με λίγα λόγια ένας Ηλεκτρολόγος μηχανικός μπορεί να ασχοληθεί με την ενέργεια, αυτοματισμούς, τηλεπικοινωνίες, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, βιοϊατρική, νευροεπιστήμες

Ανεργία

Σχετικά χαμηλή είναι η ανεργία των ηλεκτρολόγων και των μηχανολόγων συγκριτικά με άλλα επαγγέλματα. Σύμφωνα με έρευνα της Public Issue για λογαριασμό του ΤΕΕ η ανεργία των νέων μηχανικών ανέρχονταν στο 23%. Όσον αφορά τους ηλεκτρολόγους η ανεργία ανέρχεται στο 9% και στους μηχανολόγους στο 7% ενώ για τους ναυπηγούς η ανεργία ήταν λίγο χαμηλότερη και έφθανε το 6%. Να σημειώσουμε ότι τα στοιχεία αφορούν το 2009 έτος που δεν είχε εκδηλωθεί ακόμα η κρίση. Το ποσοστά της ανεργίας έχουν αυξηθεί αφού πολλές βιομηχανίες έχουν κλείσει με αποτέλεσμα πολλοί μηχανολόγοι και ηλεκτρολόγοι να βρεθούν χωρίς δουλειά. Εικάζουμε ότι το ποσοστό ανεργίας κυμαίνεται στο 15-20% για ηλεκτρολόγους και μηχανολόγους.

index

Πηγή: Public Issue – ΤΕΕ

Πληθώρα μηχανικών

Στον πιο κάτω πίνακα παρουσιάζεται ο αριθμός των μηχανικών ανά ειδικότητα. Όπως διαπιστώνεται υπάρχει σχετικά μεγάλος αριθμός ηλεκτρολόγων και μηχανολόγων ενώ αντίθετα μικρός είναι ο αριθμός των ναυπηγών γεγονός που δημιουργεί θετικές προοπτικές.

Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΕΕ (2010) ΜΕΛΗ ΤΕΕ (%)
1 ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 31.999 28,1%
2 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ 20.660 18,1%
3 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ 17.077 15,0%
4 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ 15.289 13,4%
5 ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 10.126 8,9%
6 ΑΓΡΟΝΟΜΟΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ 6.876 6,0%
7 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 3.634 3,2%
8 ΜΕΤΑΛΕΙΟΛΟΓΟΙ-ΜΕΤΑΛΟΥΡΓΟΙ 2.700 2,4%
9 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ 3.634 3,2%
10 ΝΑΥΠΗΓΟΙ – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ 1.797 1,6%
11 ΝΑΥΠΗΓΟΙ 80 0,1%
    113.872 100,0%

Σύμφωνα με τα στοιχεία του European Engineering Report η Ελλάδα το 2007 βρισκόταν στη 10 η θέση με βάση των αριθμών των μηχανικών όλων των ειδικοτήτων που εργάζονταν. Στην έρευνα αυτή περιλαμβάνεται το σύνολο των μηχανικών και αποδεικνύεται για ακόμη μια φορά η πληθώρα τον επιστημόνων που παράγει η χώρα μας.

Πηγή

Leave a Reply