Τα μαθηματικά σε 9 σχολές

 5ο Πεδίο

1) Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Ο.Π.Α.)


α) Στατιστική για επιχειρήσεις

Θεμελιώδεις έννοιες της Θεωρίας Πιθανοτήτων και Στατιστικής
β) Μαθηματικός Λογισμός σε επιχειρησιακά προβλήματα
Θέματα των γνωστικών αντικειμένων της άλγεβρας μητρών, της ανάλυσης, του διαφορικού και του ολοκληρωτικού λογισμού, των διαφορικών εξισώσεων κ.α.
γ) Εφαρμογές Στατιστικών Μεθόδων σε επιχειρησιακά προβλήματα
Συσχέτιση, Παλινδρόμηση, Ανάλυση διακύμανσης κ.α.
δ) Μαθηματικά Χρηματοπιστωτικής Ανάλυσης
Απλή και σύνθετη κεφαλαιοποίηση, προεξόφληση και ανατοκισμός, χρηματοοικονομικά παράγωγα κ.α.
2) Οικονομικής Επιστήμης (Ο.Π.Α.)

α) Στατιστική Ι
Περιγραφική στατιστική, παράμετροι κεντρικής τάσης και θέσης, παράμετροι διασποράς. Βασικές έννοιες της θεωρίας Πιθανοτήτων, κατανομές τυχαίων μεταβλητών κ.α.

β) Στατιστική ΙΙ
Έλεγχος υποθέσεων, χώροι πιθανότητας, μέτρα πιθανότητας, εκτιμητές και ιδιότητες κ.α.

γ) Μαθηματικά για Οικονομολόγους Ι
Συναρτήσεις μια μεταβλητής, παράγωγος, ακρότατα, κυρτότητα, ολοκλήρωμα  Συναρτήσεις δύο ή περισσοτέρων μεταβλητών. Πολλαπλασιαστές Lagrange. Διαφορικές εξισώσεις κ.α.
δ) Μαθηματικά για Οικονομολόγους ΙΙ
Γραμμική Άλγεβρα κ.α.

3) Πληροφορικής Πειραιά (Πανεπιστήμιο Πειραιά)

 

Ανάλυση Ι , Ανάλυση ΙΙ , Μαθηματικά των Υπολογιστών, Διακριτά Μαθηματικά , Εφαρμοσμένη Άλγεβρα , Μαθηματικός Προγραμματισμός , Πιθανότητες και Στατιστική.
4) Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Τ.Ε.Ι. Πειραιά)

α) Μαθηματικά για Οικονομολόγους
Μοντέλα Πινάκων. Συναρτήσεις πολλών μεταβλητών, μερικές παράγωγοι, ακρότατα, αόριστο και ορισμένο ολοκλήρωμα. Τυχαίες μεταβλητές.

β) Στατιστική Επιχειρήσεων
Συλλογή στατστικών στοιχείων, στοιχεία θεωρίας δειγμάτων, στατιστική περιγραφή, στατιστική επαγωγή.

4ο Πεδίο

5) Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ε.Κ.Π.Α.)

Μαθηματικά Ι , Μαθηματικά ΙΙ , Διδακτική Μαθηματικών Ι , Διδακτική Μαθηματικών ΙΙ , Εξέλιξη της Μαθηματικής Επιστήμης

3ο Πεδίο

6) Ιατρική Σχολή Παν/μίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α)

Ιατρική Στατιστική

7) Φαρμακευτική Σχολή Παν/μίου Θεσσαλονίκης

Γενικά Μαθηματικά
Γραμμική Άλγεβρα (Πίνακες, Συστήματα, Ορίζουσες). Αναλυτική Γεωμετρία στο επίπεδο και στο χώρο. Παράγωγος και διαφορικό πραγματικής συνάρτησης μιας και δύο μεταβλητών. Ολοκληρωτικός Λογισμός. Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις.

 2ο Πεδίο 

8) Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκης

Λογισμός Ι , Γραμμική Άλγεβρα , Διαφορικές Εξισώσεις , Εφαρμοσμένα Μαθηματικά Ι , Θεωρία Πιθανοτήτων και Στατιστικής , Διακριτά Μαθηματικά , Αριθμητική Ανάλυση κ.α.
9) Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών

Στα υποχρεωτικά:

Μαθηματική Ανάλυση Ι,ΙΙ,ΙΙΙ , Αναλυτική Γεωμετρία και Γραμμική Άλγεβρα , Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις , Αριθμητική Ανάλυση , Μιγαδική Ανάλυση , Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις , Εφαρμοσμένη Στατιστική.
Στην κατεύθυνση μαθηματικών εφαρμογών:
Πιθανότητες , Θεωρία Συνόλων , Διακριτά Μαθηματικά , Πραγματική Ανάλυση , Ανάλυση Πινάκων , Διδακτική Μαθηματικών κ.α.
 
Παρατηρήσεις
1) Η Θεωρία Πιθανοτήτων και Στατιστικής διδάσκεται στις περισσότερες σχολές του 5ου, του 2ου, ακόμη και του 3ου πεδίου.
2) Οι διαφορικές εξισώσεις βρίσκονται σε περίοπτη θέση σε πάρα πολλές σχολές, λόγω των πρακτικών εφαρμογών τους.

Πηγή

Leave a Reply