Τα προγράμματα σπουδών της Γ΄ τάξης ημερησίου και Δ΄ τάξης εσπερινού Γενικού Λυκείου 2015-2016!

Το ΦΕΚ 941β/2015 με το πρόγραμμα σπουδών Γ τάξης ημερησίου και Δ τάξης εσπερινού ΓΕΛ 2015-2016

Με σχετική απόφαση του Υφ. Παιδείας (Αριθμ. 82443/Δ2/22-5-2015) αναστέλλονται για το σχολικό έτος 2015−2016 οι υπουργικές αποφάσεις οι οποίες αφορούσαν στα προγράμματα σπουδών των μαθημάτων του ΓΕΛ ως προς τα προγράμματα σπουδών της Γ ́ τάξης Γενικού Λυκείου.

Σύμφωνα με τη παραπάνω απόφαση για τα μαθήματα της Γ΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου και της Δ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου θα εφαρμοστούν τα κάτωθι Προγράμματα Σπουδών:

Τα προγράμματα σπουδών των μαθημάτων Γενικής Παιδείας ορίζονται από τις παρακάτω Υ.Α:

Θρησκευτικά 2289/Γ2/26−03−1998 Υ.Α. (ΦΕΚ Β ́ 406)
Νεοελληνική Γλώσσα 1088/Γ2/05−03−1999 Υ.Α. (ΦΕΚ Β ́ 561)
Νεοελληνική Λογοτεχνία 1091/Γ2/05−03−1999 Υ.Α. (ΦΕΚ Β ́ 344)
Ιστορία 47341/Γ2/13−05−2005 Υ.Α. (ΦΕΚ Β ́ 696)
Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής 2861/Γ2/12−05−1999 Υ.Α. (ΦΕΚ Β ́ 1342)
Βιολογία 1096/Γ2/05−03−1999 Υ.Α. (ΦΕΚ Β ́ 366)
Ιστορία Κοινωνικών Επιστημών 8212/Γ2/28−01−2002 Υ.Α. (ΦΕΚ Β ́ 131), άρθρο 24 περίπτωση Α «Σκοποί διδασκαλίας του μαθήματος»
Ξένη Γλώσσα Αγγλικά 3994/Γ2/30−08−1999 Υ.Α. (ΦΕΚ Β ́ 1868)
Γαλλικά 2896/Γ2/16−08−2000 Υ.Α. (ΦΕΚ Β ́ 1082)
Γερμανικά Π.Δ. 262/1997 (ΦΕΚ Α ́ 189)

Τα μαθήματα της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών:

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα 1090/Γ2/05−03−1999 Υ.Α. (ΦΕΚ Β ́ 342)
Ιστορία 101609/Γ2/30−09−2002 Υ.Α. (ΦΕΚ Β ́ 1313),
όπως τροποποιήθηκε με την 47341/Γ2/13−05−2005 Υ.Α. (ΦΕΚ Β ́ 696)
Λογοτεχνία 63803/Γ2/06−07−2004 Υ.Α. (ΦΕΚ Β ́ 1064)
Κοινωνιολογία 99624/Γ2/17−09−2003 Υ.Α. (ΦΕΚ Β ́ 1374)

Για τα Λατινικά έχει εκδοθεί νέα Υ.Α Αριθ. 82440/Δ2/22-5-2015 (ΦΕΚ Β΄940)

Τα μαθήματα της Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών

Μαθηματικά 2861/Γ2/12−05−1999 Υ.Α. (ΦΕΚ Β ́ 1342)
Φυσική 10583/Γ2/03−02−2003 Υ.Α. (ΦΕΚ Β ́ 150)
Βιολογία 1096/Γ2/05−03−1999 Υ.Α. (ΦΕΚ Β ́ 366)
Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον (ΑΕΠΠ) 1083/Γ2/05−03−1999 Υ.Α. (ΦΕΚ Β ́ 345)

Για τη Χημεία έχει εκδοθεί νέα Υ.Α Αριθ. Αριθ. 82442/Δ2/22-5-2015 (ΦΕΚ Β΄940)

Τα μαθήματα της Ομάδας Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής

Μαθηματικά 2861/Γ2/12−05−1999 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 1342)
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (ΑΟΘ) 8212/Γ2/28−01−2002 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 131), άρθρο 20 περίπτωση Α «Σκοποί διδασκαλίας του μαθήματος»
Ιστορία 101609/Γ2/30−09−2002 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 1313), 
όπως τροποποιήθηκε με την 47341/Γ2/13−05−2005 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 696)
Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον (ΑΕΠΠ) 1083/Γ2/05−03−1999 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 345)
Κοινωνιολογία 99624/Γ2/17−09−2003 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 1374)

Τα Μαθήματα Επιλογής.

Δεύτερη Ξένη Γλώσσα:

Αγγλικά 3994/Γ2/30−08−1999 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 1868)
Γαλλικά 2896/Γ2/16−08−2000 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 1082)
Γερμανικά Π.δ. 262/1997 (ΦΕΚ Α΄ 189)

Ελεύθερο Σχέδιο 8212/Γ2/28−01−2002 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 131) άρθρο 42 περίπτωση Α «Σκοποί διδασκαλίας του μαθήματος»
Γραμμικό σχέδιο 8212/Γ2/28−01−2002 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 131), άρθρο 41 περίπτωση Α «Σκοποί διδασκαλίας του μαθήματος»
Ιστορία της Τέχνης 8212/Γ2/28−01−2002 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 131), άρθρο 40 περίπτωση Α «Σκοποί διδασκαλίας του μαθήματος»
Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών (ΑΟΔΕΥ) 19306/Γ2/22−02−2002 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 252), Πρόγραμμα Σπουδών ΤΕΕ

Η ισχύς των υπ’ αριθμ. 8562/Δ2/19−01−2015 (ΦΕΚ Β΄ 182), 8560/Δ2/19−01−2015 (ΦΕΚ Β΄ 156), 8564/Δ2/19−01−2015 (ΦΕΚ Β΄189), 8561/Δ2/19−01−2015 (ΦΕΚ Β΄ 197), 8604/Δ2/19−01−2015 (ΦΕΚ Β΄ 155), 8570/Δ2/19−01−2015 (ΦΕΚ Β΄ 184), 8601/Δ2/19−01−2015 (ΦΕΚ Β΄ 183), 8619/Δ2/19−01−2015 (ΦΕΚ Β΄ 185), 8621/Δ2/19−01−2015 (ΦΕΚ Β΄ 154), 8563/Δ2/19−01−2015 (ΦΕΚ Β΄
153), 8614/Δ2/19−01−2015 (ΦΕΚ Β΄ 186), 8622/Δ2/19−01−2015 (ΦΕΚ Β΄ 162), 8567/2/19−01−2015 (ΦΕΚ Β΄ 180), 8565/Δ2/19−01−2015 (ΦΕΚ Β΄ 157), 8602/Δ2/19−01−2015 (ΦΕΚ Β΄ 188), 8613/Δ2/19−01−2015 (ΦΕΚ Β΄ 181) υπουργικών αποφάσεων αναστέλλεται για το σχολικό έτος 2015−2016 ως προς τα προγράμματα σπουδών της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου.

Leave a Reply