Τα τρία άλυτα προβλήματα της Αρχαιότητας: Από τη Γεωμετρία στην Αλγεβρική Θεωρία Αριθμών

Μία όμορφη παρουσίαση από τον Μαθηματικό Μάριο Μαγιολαδίτη:

 

One comment

Leave a Reply