Τα ωρολόγια προγράμματα του Γυμνασίου για το Σχολικό Έτος 2015-16!

orologia-progammata-gymnasiou-1516

Το σχολικό έτος 2013-14 άλλαξε το ωρολόγιο πρόγραμμα της Α’ Γ/σιου, το σχολικό έτος 2014-15 άλλαξε το ωρολόγιο πρόγραμμα της Β’ Γ/σιου και το σχολικό έτος 2015-16 αλλάζει το ωρολόγιο πρόγραμμα και της Γ’ Γ/σιου. Τα ωρολόγια προγράμματα της Α’ & Β’ & Γ Γυμνασίου το σχολικό έτος 2015-2016.

Τα ωρολόγια προγράμματα της Α’ & Β’ & Γ Γυμνασίου το σχολικό έτος 2015-2016 εδώ

Leave a Reply