Τελικές εκτιμήσεις βάσεων 2019 για όλα τα πεδία

Παρακάτω μπορείτε να δείτε τις τελικές εκτιμήσεις βάσεων για όλα τα επιστημονικά πεδία και τις σχολές για τις πανελλαδικές εξετάσεις 2019 από τους εκπαιδευτικούς αναλυτές  Κ. Παπαγιαννούλη και Γ. Κορώση :

Τελική εκτίμηση για το 1ο Επιστημονικό πεδίο:

Τελική εκτίμηση για το 2ο Επιστημονικό πεδίο:

Τελική εκτίμηση για το 3ο Επιστημονικό πεδίο:

Τελική εκτίμηση για το 4ο Επιστημονικό πεδίο:

 

 

 

Leave a Reply