Τελική κατάταξη για την 34η Βαλκανική Μαθηματική Ολυμπιάδα και την 21η Βαλκανική Μαθηματική Ολυμπιάδα Νέων 2017

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 21η JΒΜΟ ΝΕΩΝ 2017


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ 34η ΒΜΟ 2017

Πηγή

 

 

 

Leave a Reply