Τελική κατάταξη για τη 33η Βαλκανική Μαθηματική Ολυμπιάδα και τη 20η Βαλκανική Μαθηματική Ολυμπιάδα νέων 2016

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΒΜΟ ΝΕΩΝ 2016


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΒΜΟ 2016

Leave a Reply