Τι δεν γνωρίζουμε για το Νέο Λύκειο

Ως προς τους τελειόφοιτους της Γ’ Λυκείου:


1. Πως θα υπολογίζονται τα μόρια για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια – με ποιο μαθηματικό τύπο θα εκδίδεται η Βεβαίωση   Πρόσβασης;
2. Θα συμβάλλουν με οποιοδήποτε τρόπο οι προφορικοί βαθμοί των Πανελληνίως εξεταζόμενων μαθημάτων στη Βεβαίωση Πρόσβασης;
3. Το 5ο πανελλαδικά εξεταζόμενο μάθημα, με το οποίο μπορεί να δηλωθεί και ένα 2ο επιστημονικό πεδίο, θα υπολογίζεται μόνο για το πεδίο αυτό ή η επίδοση σ’ αυτό το μάθημα θα επηρεάζει το σύνολο της βαθμολογίας, δηλαδή θα επηρεάζει την πρόσβαση και στο άλλο πεδίο;
4. Τι ποσοστό επί των εισακτέων 2016 για την Τριτοβάθμια θα έχουν οι υποψήφιοι με το Νέο Σύστημα;

5. Πότε θα δηλωθεί η υποψηφιότητα των τελειοφοίτων για συμμετοχή στις Πανελλήνιες 2016 με το νέο σύστημα; (ως το 2015 γίνονταν με την Αίτηση δήλωση του Φλεβάρη).
6. Οι Πανελλήνιες θα γίνουν μετά τις ενδοσχολικές εξετάσεις και αφού εξασφαλίσει κανείς το απολυτήριό του. Πότε χρονικά υπολογίζεται να γίνουν ενδοσχολικές και Πανελλήνιες;
7. Υπάρχει ενδεχόμενο για όσους δεν πάρουν απολυτήριο τον Ιούνιο να δοθεί δυνατότητα Πανελληνίων το Σεπτέμβριο και αφού θα έχουν πάρει το απολυτήριό τους; (δεύτερες Πανελλήνιες στο ίδιο έτος;;)
8. Το μηχανογραφικό θα συμπληρωθεί, όπως όλα τα χρόνια, μετά τις Πανελλήνιες και αφού έχουν βγει οι βαθμολογίες των υποψηφίων;
9. Οι Παλιοί και οι Νέοι υποψήφιοι θα εξεταστούν σε ίδια θέματα σε όσα μαθήματα είναι ίδια η ύλη ή θα διεξαχθούν διπλές εξετάσεις;
10. Χρονικά η εξέταση παλιών & νέων στο ίδιο μάθημα θα γίνει σε διαφορετικό χρόνο;
11. Υπάρχει περίπτωση αλλαγής κατανομής των τμημάτων ΑΕΙ – ΤΕΙ στα επιστημονικά πεδία;

Ως προς τους παλιούς απόφοιτους:

1. Να διατυπωθεί με σαφήνεια σε εγκύκλιο του Υπουργείου ότι οποιοσδήποτε παλιός απόφοιτος μπορεί να εξεταστεί με το Νέο Σύστημα.
2. Πότε θα δηλωθεί η υποψηφιότητα των παλιών αποφοίτων για συμμετοχή στις Πανελλήνιες 2016 με το νέο ή το παλιό σύστημα; (ως το 2015 γίνονταν με την Αίτηση δήλωση του Φλεβάρη).
3. Τι ποσοστό επί των εισακτέων 2016 για την Τριτοβάθμια θα έχουν οι υποψήφιοι με το Παλιό Σύστημα;
4. Σε ποιά ύλη θα εξεταστούν, με το παλιό σύστημα;

Ως προς τους μαθητές/τριες της Β’ και της Α’ Λυκείου:

1. Το ισχύον σύστημα πρόσβασης για τη φετινή Γ’ Λυκείου θα ισχύσει και για τους μαθητές/τριες της φετινής Β’ Λυκείου ή και για αυτούς της Α’ Λυκείου; (Η αγωνία των μικρότερων ξεκινά από το σε ποια μαθήματα θα πρέπει να εστιάσουν προχωρώντας προς την Γ’ Λυκείου).

ΚΕΣΥΠ Ιωαννίνων Σοφόπουλος Παύλος Υπεύθυνος ΣΕΠ

Leave a Reply