ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

* Ιωαννίνων / Πάτρας / Κρήτης (Ηράκλειο) / Αιγαίου (Σάμος) / Θεσσαλονίκης / Αθήνας

Περιγραφή

Τα τμήματα των μαθηματικών ασχολούνται με τη μελέτη των μαθηματικών, σε όλες τις πτυχές τους και τον βαθμό δυσκολίας.

Λόγω της άμεσης εφαρμογής των μαθηματικών στον προγραμματισμό και τη λειτουργία των Η/Υ, το πτυχίο του μαθηματικού αποτελεί ένα πολύ καλό υπόβαθρο για τη μεταπτυχιακή ειδίκευση επάνω στους Η/Υ. Επίσης, δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην ανάπτυξη μαθηματικών θεωριών, στην κατανόηση όλου του φάσματος των μαθηματικών και στην ανάπτυξη της διδακτικής ικανότητας των φοιτητών για να μπορούν να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις μιας τάξης, αν επιλέξουν το επάγγελμα του καθηγητή μαθηματικού.

Μαθήματα

Ενδεικτικά, μερικά από τα βασικά μαθήματα των τμημάτων είναι τα ακόλουθα:

Απειροστικός Λογισμός, Γραμμική Άλγεβρα, Αναλυτική Γεωμετρία, Πληροφορική, Πραγματική Ανάλυση, Βασική Άλγεβρα, Στατιστική, Μιγαδική Ανάλυση, Διαφορική Γεωμετρία των Καμπυλών και των Επιφανειών, Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις, Μαθηματική Λογική, Θεωρία Μέτρου, Δακτύλιοι και Πρότυπα, Θεωρία Αριθμών, Εισαγωγή στην Τοπολογία, Ανάλυση Fourier και Ολοκλήρωμα Lebesgue, Διαφορική γεωμετρία των Πολλαπλοτήτων, κ.ά.

Εργασιακά

Όπως πολύ εύστοχα αναφέρει το site του Μαθηματικού Ιωαννίνων, οι δύο κύριες κατευθύνσεις των μαθηματικών είναι τα Kαθαρά ή Θεωρητικά Mαθηματικά και τα Eφαρμοσμένα Mαθηματικά.

O Θεωρητικός Mαθηματικός προσβλέπει στην καλύτερη, αποδοτικότερη και αυστηρότερη θεμελίωση των μαθηματικών θεωριών τόσο για να τις προαγάγει καθ’ αυτές όσο και για να παραδώσει στον Eφαρμοσμένο Mαθηματικό τη λειτουργικότητά τους, πιο πρόσφορη για εφαρμογές.

O Eφαρμοσμένος Mαθηματικός ενδιαφέρεται περισσότερο στο να εφαρμόσει την επιστήμη του για να μελετήσει τον κόσμο που τον περιβάλλει. Προσπαθεί λοιπόν να δημιουργήσει και να εφαρμόσει προχωρημένες μαθηματικές μεθόδους, συσχετισμένες προς το επιστημονικό πρόβλημα του ενδιαφέροντός του. Συχνά στα φαινόμενα που τον απασχολούν εμπεριέχεται κάποια αβεβαιότητα δημιουργημένη από ανεξέλεγκτους παράγοντες μεταβλητότητας και ο ερευνητής εδώ είναι υποχρεωμένος να φθάσει σε αποφάσεις στηριζόμενος σε ελλιπή δεδομένα. Όταν ο Eφαρμοσμένος Mαθηματικός βρίσκεται μπροστά σε ένα καινούργιο πρόβλημα, είτε χρησιμοποιεί από τις υπάρχουσες θεωρίες την κατάλληλη, είτε δημιουργεί ο ίδιος ως μαθηματικός μια κατάλληλη, είτε παρακινεί έναν σχετικά πιο προετοιμασμένο Θεωρητικό για τη δημιουργία μιας κατάλληλης.

Οι μαθηματικοί μπορούν να απασχοληθούν στον τομέα της εκπαίδευσης, ιδιωτικής ή δημόσιας, μπαίνοντας στον κλάδο Π.Ε. 03, Μαθηματικών. Επίσης, ανάλογα με τη μεταπτυχιακή τους ειδίκευση μπορούν να εργαστούν σε εταιρίες πληροφορικής, αν ειδικευτούν στην πληροφορική, ή σε διάφορες επιχειρήσεις και εταιρίες, δραστηριοποιούμενοι σε τομείς των οικονομικών. Ακόμη, μπορούν να μπουν και στους χώρους της στατιστικής και των ασφαλειών. Τέλος, μπορούν να εργαστούν σε οποιοδήποτε άλλον χώρο όπου έχει άμεση εφαρμογή η γνώση των μαθηματικών.

Ένας απόφοιτος των Τμημάτων Μαθηματικών μπορεί να εργαστεί και ως Αναλογιστής. Πρόκειται για έναν επαγγελματία ικανό να εκτιμήσει επιχειρηματικούς κινδύνους. Ο αναλογιστής χρησιμοποιεί μαθηματικά, στατιστική και οικονομική θεωρία για να μελετήσει αβέβαια μελλοντικά γεγονότα, ιδιαίτερα αυτά που αφορούν ασφάλειες και συνταξιοδοτικά προγράμματα. Είναι ικανός να πάρει αποφάσεις σχετικές με την τιμολόγηση αγαθών και υπηρεσιών, να καταρτίσει ασφαλιστικά, χρηματοδοτικά ή συνταξιοδοτικά σχέδια, να προτείνει επενδυτικές στρατηγικές. Ο αναλογιστής είναι σε θέση να συγκεντρώσει και να αναλύσει τα απαραίτητα στοιχεία προκειμένου να εκτιμήσει τις πιθανότητες ασθένειας, θανάτου, ατυχήματος και φυσικών καταστροφών. Είναι ικανός να κάνει προβλέψεις σχετικές με το ύψος ζημιών ή κερδών για μια επιχείρηση. Η σταδιοδρομία του αναλογιστή χαρακτηρίζεται καλύτερα ως «επιχειρηματία» με μαθηματικές βάσεις παρά ως «τεχνοκράτη» μαθηματικού.

Χρήσιμες Πληροφορίες

* Στον Κλάδο Π.Ε. 03, Μαθηματικών εντάσσονται οι απόφοιτοι που έχουν Πτυχίο Μαθηματικών Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή δίπλωμα της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Ε.Μ.Π και πιστοποιητικό παρακολούθησης του Προγράμματος Σπουδών της κατεύθυνσης Μαθηματικού Εφαρμογών ή Πτυχίο τμήματος Εφαρμοσμένων Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Κρήτης ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής. Πτυχίο Μαθηματικών ή Μαθηματικών και Στατιστικής του Πανεπιστημίου της Κύπρου.

* Ελληνική Μαθηματική Εταιρία, Πανεπιστημίου 34, 106 79, Αθήνα, Τηλ. 210 36.17.784, 210 36.16. 532, Ηλ. Διεύθυνση: http://www.hms.gr

* Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (Ο.Λ.Μ.Ε.), Ερμού και Κορνάρου 2, Αθήνα, 105 63, Τηλ. 210 32.30.073, Ηλ. Διεύθυνση: http://www.olme.gr

* ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ: Τα τμήματα Μαθηματικών Αθήνας, Θεσ/νίκης, Ιωαννίνων, Πάτρας, και οι εισαγωγικές κατευθύνσεις Μαθηματικών των τμημάτων Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Κρήτης (Ηράκλειο) και Μαθηματικών Αιγαίου (Σάμος) δέχονται και στέλνουν φοιτητές μόνο μεταξύ τους.

Ολόκληρη την ανάλυση του τμήματος μπορείτε να τη βρείτε στη σελίδα 273 του βιβλίου «Πάμε… Πανεπιστήμιο 2017»

Σπύρος Μιχαλούλης, Σύμβουλος Σταδιοδρομίας

Τηλ. 210-6778777

URL: www.orientum.gr

email: info@orientum.gr

Πηγή

 

Leave a Reply