Το επίπεδο και η συνάφεια των θεμάτων των μαθηματικών στις πανελλαδικές εξετάσεις με το σχολικό υλικό

Τα θέματα στα Μαθηματικά Προσανατολισμού καθώς και τα θέματα στα Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής, μετά από πολλά-πολλά χρόνια είχαν συνάφεια με το σχολικό βιβλίο και το σχολικό υλικό, ήταν σε συμφωνία με το νομοθετικό πλαίσιο που προβλέπει την επιλογή και την διάρθρωσή τους όχι μόνο τυπικά αλλά και στο “παιδαγωγικό πνεύμα” του νομοθέτη.

Πριν τις εξετάσεις είχα γράψει:

1.  ” Το διαθέσιμο διδακτικό υλικό πάντως, από την μεριά της Πολιτείας, αποτελεί το σχολικό εγχειρίδιο, συνοδευόμενο από το βιβλίο των λύσεων,τις οδηγίες διδασκαλίας και διαχείρισης της ύλης κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς όπως έχουν δοθεί από το Ι.Ε.Π.,  αλλά και το υλικό που παρέχεται από το ψηφιακό σχολείο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. Τα θέματα “οφείλουν” να αντανακλούν την διδακτική προσέγγιση της ύλης που προηγήθηκε όλη την περασμένη σχολική περίοδο και πάντως να διέπονται από διαβαθμισμένης κλίμακα δυσκολίας, να εξετάζουν όσο το δυνατόν μεγάλο μέρος της εξεταστέας ύλης , να είναι προσαρμοσμένα στο  επίσημο διδακτικό (και το συνοδευτικό υλικό)  που έχουν δοθεί από την πολιτεία και να είναι προσαρμοσμένα στο χρονικό πλαίσιο των 3 ωρών που διαρκεί η εξέταση, προκειμένου να είναι διαπραγματεύσιμα. Τα προηγούμενα χρόνια δεν τηρήθηκαν πάντα οι προηγούμενες αναφορές”

2. Τα τελευταία χρόνια (και όχι μόνο) παρατηρούμε το φαινόμενο σε μαθήματα, όπως τα μαθηματικά, να υπάρχει σε μεγάλο βαθμό αναντιστοιχία του βαθμού δυσκολίας των ασκήσεων του  Σχολικού βιβλίου (αλλά και του Ψηφιακού Σχολείου) με τον βαθμό  δυσκολίας και το είδος των θεμάτων που εξετάζονται στις Πανελλαδικές Εξετάσεις . Δημιουργείται δηλαδή η εντύπωση ότι όποιος μαθητής γνωρίζει και κατανοεί τα θέματα που θέτει το σχολικό βιβλίο καθώς και το επίσημο διδακτικό υλικό του Υπουργείου (όπως είναι το ψηφιακό σχολείο) , να μην  μπορεί εύκολα να περάσει τη βάση του 10. Αυτό δεν  είναι παράδοξο;

H επιτροπή επιτροπή η οποία συνέταξε τα θέματα είχε γνώση της σχολικής πραγματικότητας για θέματα στο πλαίσιο του σχολικού βιβλίου δίνοντας την ευκαιρία στους μαθητές να προσπαθήσουν, να μην φοβηθούν τις γνώριμες για αυτούς μεθόδους προσέγγισης των θεμάτων  και ακόμα και στα σημεία στα οποία υπήρχε δυσκολία αυτή ήταν στο ποσοστό που επιβάλλεται να υπάρχει σε μια τέτοιου είδους εξέταση. Ξέφυγαν από “υπερβολές και τσιτάτα ” θέματα που εντυπωσιάζουν αλλά δεν ελέγχουν καμία μαθηματική δεξιότητα ούτε και γνώση ουσίας.

Γιάννης Καραγιάννης   Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών Ν. Δωδεκανήσου

Πηγή

 

 

 

 

 

Leave a Reply