Το νέο σχολικό βιβλίο Μαθηματικών Γενικής Παιδείας για τη Γ’ Λυκείου!

Το νέο βιβλίο που θα εξεταστούν οι μαθητές της Γ’ Λυκείου ανθρωπιστικών σπουδών
για το σχολικό έτος 2020 – 21 είναι το παρακάτω και το έχουν λάβει ήδη κάποια σχολεία!

 

Τι έχει γίνει; 
Το βιβλίο Στατιστικής (ή καλύτερα φυλλάδιο) που διδάχθηκαν (αν διδάχθηκε) οι μαθητές της Β’ Λυκείου για το σχολικό έτος 2019 – 20 ήταν μέρος από το εμπλουτισμένο βιβλίο που θα κυκλοφορούσε σε λίγα χρόνια.
Πλέον αυτό το νέο εμπλουτισμένο σχολικό βοήθημα θα διδαχθεί φέτος για πρώτη φορά στη Γ’ Λυκείου για τους μαθητές της θεωρητικής.
Αναμένεται σε λίγες μέρες να αναρτηθεί και στο site του Υπουργείου Παιδείας

Πηγή: Lisari

 

 

Leave a Reply