Υποτροφίες σε Έλληνες από το Harvard – Κάντε αίτηση

Το Spoudase.gr δημοσιεύει έγκυρα και έγκαιρα όλες τις υποτροφίες όλων των φορέων μόλις αυτοί τις δημοσιοποιήσουν. Παρακάτω διαβάσετε.

Μάθετε για τις υποτροφίες που δίνει το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Harvard για την έρευνα για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018

Όπως αναφέρει και στην ιστοσελίδα του η παροχή των υποτροφιών θα γίνει για έρευνα ενός έτους στο Κέντρο Ελληνικών Σπουδών του Harvard, Washington DC όπου αυτό αφορά ενδιαφερόμενους άνω των 21 ετών και για έρευνα 37 εβδομάδων στην  Washington και στο Βερολίνο σε συνεργασία με το Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο όπου αφορούν μεταδιδακτορικούς φοιτητές

Δείτε εδώ όλη την περιγραφή των υποτροφιών καθώς και την φόρμα για την αίτηση

Πηγή

 

Leave a Reply