Φίλης: οι απόφοιτοι μαθηματικών σχολών οι πλέον κατάλληλοι για διδασκαλία μαθηματικών!

συρμένα-χέρι-μαθηματικά-57394857

Οι αναθέσεις μαθημάτων του Γυμνασίου και του Γενικού Λυκείου καθορίζονται με την με αρ. πρωτ. 182667/Δ2/12-11-2015 (ΦΕΚ Β΄2499/19-11-2015). Σε πολλά τμήματα των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ διδάσκονται Μαθηματικά και μάλιστα σε μερικά από αυτά σε αρκετή έκταση. Ωστόσο τα περιεχόμενα, ο τρόπος διαχείρισης αυτών των περιεχομένων και εν τέλει ο στόχος διδασκαλίας τους είναι, πρωταρχικά, προσανατολισμένος στη στήριξη της διδασκαλίας των μαθημάτων ειδικότητας που κάθε Σχολή προσφέρει στους φοιτητές της. Κάτι που διαφέρει εντελώς με την εκπαίδευση που παρέχεται στους φοιτητές των μαθηματικών τμημάτων, οι απόφοιτοι των οποίων είναι και οι πλέον κατάλληλοι για να διδάξουν το μάθημα.

Τα παραπάνω αναφέρει ο υπουργός Παιδείας σε γραπτή του απάντηση στη Βουλή ενώ προσθέτει ότι η μαθηματική εκπαίδευση αποτελεί για όλους τους μαθητές έναν κρίσιμο παράγοντα για τη ζωή τους και όχι μόνο για αυτούς που θα επιλέξουν ένα επάγγελμα που απαιτεί επιπλέον μαθηματική προετοιμασία. Οι σημερινοί μαθητές, προκειμένου να συμμετέχουν στην κοινωνία ενεργά ως πληροφορημένοι πολίτες, πρέπει να έχουν έναν υψηλό βαθμό κατανόησης των Μαθηματικών, που αποτελεί το κατεξοχήν σχολικό γνωστικό αντικείμενο, όπου ο μαθητής αναπτύσσει την κριτική και δημιουργική σκέψη και αποκτά αφαιρετική ικανότητα. Η εξασφάλιση μιας υψηλού επιπέδου μαθηματικής εκπαίδευσης για όλους τους μαθητές αποτελεί χρέος της Πολιτείας.

Παράλληλα, ο Νίκος Φίλης σημειώνει ότι η επιλογή των περιεχομένων και η έκτασή τους αποτελεί ένα κρίσιμο σημείο για τη μαθηματική εκπαίδευση σε διεθνές επίπεδο. Έτσι, «παραδοσιακά» περιεχόμενα (π.χ. θεωρία αριθμών) αντικαταστάθηκαν με θεματικές από άλλους (νεότερους) κλάδους των Μαθηματικών (π.χ. Στοχαστικά μαθηματικά). Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά στην Ευκλείδεια Γεωμετρία, «ένα από τα κορυφαία κοσμήματα των ελληνικών μαθηματικών με παγκόσμια και διαχρονική αξία» όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην επιστολή, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η χώρα μας έχει μια ισχυρή παράδοση στη διδασκαλία της Ευκλείδειας Γεωμετρίας καθόσον είναι μία από τις λίγες χώρες του κόσμου στις οποίες αυτή διδάσκεται ως μάθημα γενικής παιδείας στην Α΄ και Β΄ τάξη του Λυκείου, και μάλιστα στη λογική του Ευκλειδείου προτύπου για την οργάνωση μιας επιστήμης.

Περαιτέρω, η διδασκαλία των Μαθηματικών είναι μια πολύ σύνθετη διαδικασία λόγω ακριβώς της ιδιαίτερης φύσης τους ως διδακτικού αντικειμένου. Ο διδάσκων, όχι μόνο θα πρέπει να έχει γνώση του βάθους και του πλάτους της έννοιας, την οποία πραγματεύεται κάθε φορά στην τάξη, αλλά κυρίως, πώς αυτή εξελίσσεται μέσα στο σχολικό μαθηματικό corpus. Χωρίς αυτή τη γνώση, ο καθηγητής θα επιδιώκει στόχους, όχι μόνον πέραν του Προγράμματος Σπουδών, αλλά κυρίως αμφίβολης παιδαγωγικής αξίας (π.χ. εμφάνιση των μαθηματικών ως ένα σώμα τεχνικών και δύσκολων διαδικασιών, χωρίς δομή κλπ.) με αποτέλεσμα τη δημιουργία αδύναμων μαθησιακών μαθηματικών περιβαλλόντων μάθησης.

Πηγή

 

Leave a Reply