Φυλλάδιο θεωρίας Μαθηματικών Προσανατολισμού της Γ΄Λυκείου!

Ένα φυλλάδιο στη θεωρία στα Μαθηματικά Προσανατολισμού της Γ΄Λυκείου του Μιχάλη Γιαννόπουλο από την Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή:

Πηγή: lisari

 

Leave a Reply