Ψήφισμα των μαθηματικών Λακωνίας για την ανάθεση της διδασκαλίας των Μαθηματικών στα Γυμνάσια

Το παράρτημα Λακωνίας της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας συνεδρίασε την Δευτέρα 5/9/2016 με αφορμή τα ζητήματα που έχουν προκύψει από την απόφαση του Υπουργείου Παιδείας της 25/8/2016 σύμφωνα με την οποία γίνεται ανάθεση της διδασκαλίας του μαθήματος των Μαθηματικών στα Γυμνάσια σε καθηγητές άλλων ειδικοτήτων (ΠΕ4 – ΠΕ12 – ΠΕ19-ΠΕ20).

 Το γεγονός αυτό θα προκαλέσει πολλά προβλήματα που σχετίζονται με τον τρόπο διδασκαλίας του μαθήματος, (αφού με την ίδια λογική π.χ. γιατρός οποιασδήποτε ειδικότητας θα μπορούσε να χειρουργεί σε νοσοκομείο οποιοδήποτε περιστατικό με το σκεπτικό ότι κάποτε διδάχτηκε το μάθημα της χειρουργικής), με την κατοχύρωση των εργασιακών δικαιωμάτων των καθηγητών της ειδικότητας των Μαθηματικών και γενικότερα την εύρυθμη λειτουργία των σχολείων .

 Συγκεκριμένα:

  1. Θα υποβαθμιστεί το μάθημα των Μαθηματικών σε διδακτικό επίπεδο, κάτι που θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στη μαθησιακή διαδικασία της ύλης του Λυκείου και στη διαδικασία επιλογής των μαθητών σε Α.Ε.Ι. – Α.Τ.Ε.Ι.

  2. Θα αυξηθεί το, ήδη μεγάλο, ποσοστό ανεργίας των καθηγητών της συγκεκριμένης ειδικότητας σε συνδυασμό και με τις επικείμενες συγχωνεύσεις σχολείων, με βάση την εγκύκλιο δημιουργίας τμημάτων προσανατολισμού.

  3. Θα δημιουργήσει ανασφάλεια και σύγχυση αφού η διδασκαλία των Μαθηματικών αντιμετωπίζεται με πρόχειρες και ευκαιριακές αλλαγές, τη στιγμή που ο κλάδος μένει χωρίς επιμόρφωση που είναι απαραίτητη παιδαγωγική αρχή και πάγιο αίτημά του.

Για τους λόγους αυτούς το τοπικό παράρτημα Ε.Μ.Ε. Λακωνίας αποφάσισε ομόφωνα τα εξής:

  1. Καλεί το Δ.Σ. της Ε.Μ.Ε. να αναλάβει πρωτοβουλίες, όπως : παραστάσεις στο Υπουργείο Παιδείας, συντονισμό δράσης των Διοικήσεων των Μαθηματικών Τμημάτων των Πανεπιστημίων, κ.λ.π. , με στόχο την ανατροπή της συγκεκριμένης υπουργικής απόφασης .

  2. Επειδή οι αρνητικές συνέπειες  λανθασμένων αποφάσεων στην παιδεία είναι μακροπρόθεσμες (υποβάθμιση της διδασκαλίας των μαθημάτων θετικών επιστημών γενικότερα), προσκαλεί όλους τους αρμόδιους φορείς (Ο.Λ.Μ.Ε. – Συλλόγους φοιτητών Μαθηματικών Τμημάτων, – Συλλόγους γονέων και κηδεμόνων – Συμβούλια μαθητών κ.λ.π.) να πάρουν άμεσα θέση επί του θέματος και να αναλάβουν δράση για την αναίρεση όλων των αποφάσεων που υποβαθμίζουν το μάθημα των Μαθηματικών στα σχολεία και γενικότερα τη Μαθηματική παιδεία στη χώρα .

Το Δ.Σ. του παραρτήματος Ε.Μ.Ε. Λακωνίας

Πηγή

Leave a Reply