1ο ΛΥΚΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ – Η άσκηση της εβδομάδας (22 – 9 – 2015)

Οι καθηγητές του 1ου Λυκείου Γιαννιτσών προτείνουν την άσκηση της εβδομάδας:

Μαθηματικά Γ΄Λυκείου Προσανατολισμού

Πηγή 1

Πηγή 2

Leave a Reply