Πέντε αποτελεσματικές διδακτικές πρακτικές!!!

Είναι σαφές και ξεκάθαρο ότι υπάρχουν και άλλες, εξίσου καλές διδακτικές πρακτικές αλλά οι ακόλουθες είναι-κατ’εμέ-οι πιο αποτελεσματικές. 1. Διδακτική σαφήνεια από πλευράς διδάσκοντα.Η πρώτη

Προβλέπεται πτώση των βάσεων, ακόμα και των υψηλόβαθμων, σε όλα τα επιστημονικά πεδία!

Πολύ χαμηλές βαθμολογίες συγκέντρωσαν οι υποψήφιοι στα Αρχαία θεωρητικής κατεύθυνσης, στη Φυσική και τα Μαθηματικά θετικής και τεχνολογικής κατεύθυνσης, κάτι που θα οδηγήσει σε πτώση