Με χαμηλούς βαθμούς θα εισαχθούν φέτος οι υποψήφιοι σε Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι.

Με βαθμολογίες λίγο πάνω από το μηδέν ενδέχεται να εισαχθούν φέτος υποψήφιοι σε περιφερειακά τμήματα των ΑΕΙ και ΤΕΙ. Στο συμπέρασμα αυτό μας οδηγεί το