Χημεία. Μία ακόμη επιστήμη με ευρύ φάσμα επαγγελματικών επιλογών!

Μιας και ακόμη δεν έχει παρέλθει η ημερομηνία υποβολής των μηχανογραφικών δελτίων των υποψηφίων, σας παρουσιάζουμε ένα ακόμη ενδιαφέρον πανεπιστημιακό τμήμα, το τμήμα Χημείας. Το

Βιολογία. Μια επιστήμη με ευρύ φάσμα απασχόλησης και προοπτικές!

Οι σημαντικές εξελίξεις στον τομέα της ιατρικής έρευνας καθώς και η αποκωδικοποίηση του ανθρώπινου γονιδιώματος έχουν στρέψει πολλούς μαθητές στα τμήματα της Βιολογίας. Οι περισσότεροι