Μαθηματικά. Μία επιστήμη που αποτελεί τη βάση για ό,τι θες να ασχοληθείς μετά ?

Μαθηματικά, πραγματικά ένα αμφιλεγόμενο μάθημα που συγκεντρώνει είτε την ευχαρίστηση, είτε πολύ δε περισσότερο τη δυσαρέσκεια αρκετών μαθητών χρόνια ολόκληρα τώρα. Πολλά έχουν λεχθεί ή

Continue reading