Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών! Τριετής η φοίτηση, αύξηση ένα έτος σε όλες τις σχολές υπαξιωματικών!

Τριετής θα είναι για τους επιτυχόντες του ακαδημαϊκού έτους 2015-2016 η φοίτηση στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών. Σχετική ανάρτηση υπάρχει και στο δικτυακό τόπο της

Continue reading