Οι βαθμολογίες για τους Έλληνες που εισάγονται στα τμήματα του Πανεπιστημίου Κύπρου!

Ανακοινώθηκαν σήμερα, τα αποτελέσματα της Α΄ κατανομής των θέσεων εισαγωγής για το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Νομική και Ιατρική είχαν αρκετά υψηλές βάσεις εισαγωγής αν και μειωμένες