Τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων κολεγίων!

Πλέον τα πτυχία που παρέχουν τα κολέγια στους αποφοίτους τους αναγνωρίζονται ως ισότιμα και επαγγελματικά ισοδύναμα με εκείνα που παρέχουν τα ελληνικά ΑΕΙ. Ποια όμως

Continue reading