Τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων κολεγίων!

Πλέον τα πτυχία που παρέχουν τα κολέγια στους αποφοίτους τους αναγνωρίζονται ως ισότιμα και επαγγελματικά ισοδύναμα με εκείνα που παρέχουν τα ελληνικά ΑΕΙ. Ποια όμως