Τέσσερα νέα μεταπτυχιακά προγράμματα στα Πληροφοριακά Συστήματα από το Παν. Αιγαίου

Το τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου ανακοινώνει την λειτουργία 4ων νέων Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, στο αντικείμενο

Παρουσίαση για το νέο Λύκειο και το νέο σύστημα πρόσβασης!

Εξεταζόμενα μαθήματα και μαθήματα αυξημένης βαρύτητας ανά κατεύθυνση και πεδίο, με τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας. Δείτε τον παρακάτω πίνακα:

Στρατιωτικές και αστυνομικές σχολές στο νέο σύστημα!

Πολλοί είναι οι φετινοί υποψήφιοι που ζητούν να μάθουν το πώς κατανέμονται οι στρατιωτικές σχολές και οι σχολές Αστυνομίας και Πυροσβεστικής στο μηχανογραφικό του νέου