Εδώ θα κάνετε την αίτηση εγγραφής σε ΑΕΙ και ΤΕΙ

https://eregister.it.minedu.gov.gr/ Εγχειρίδιο Χρήσης εδώ Οι διευθύνσεις όλων των τμημάτων εδώ Προσοχή: Το σύστημα δεν δίνει την δυνατότητα προσωρινής αποθήκευσης και διόρθωσης! Πηγή