Υπουργείο Παιδείας: Υποτροφίες Ιδρύματος FULBRIGHT για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017!

Υπουργείο Παιδείας: Υποτροφίες Ιδρύματος FULBRIGHT για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 Το Ίδρυμα Φούλμπραϊτ (FulbrightFoundation), Βασιλίσσης Σοφίας 6, 106 74 Αθήνα, 1ος όροφος, http://www.fulbright.gr ανακοίνωσε και

Διαφορές στην εξεταστέα ύλη των Μαθηματικών στις πανελλαδικές εξετάσεις 2015 και 2016!

Στον παρακάτω πίνακα μπορείτε να δείτε τη σύγκριση μεταξύ της εξεταστέας ύλης των Μαθηματικών Θετικής και Τεχ/κής Κατεύθυνσης Γ΄ τάξης Ημερήσιου ΓΕΛ στις πανελλαδικές εξετάσεις